Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаКолектив кафедри вітає

кандидата технічних наук, доцента кафедр
Олега Григоровича Крука
з днем народження!
З днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!

Колектив кафедри вітає

кандидата технічних наук, доцента кафедри
Лілія Миколаївна Дяконюк
з днем народження!
З днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!

Колектив кафедри вітає

кандидата технічних наук, доцента кафедри
Тетяну Олександрівну Коротєєву
з днем народження!
Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку, щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, у справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм, і хай Вам Господь Бог допомагає!

Захист дисертації

Колектив кафедри програмного забезпечення вітає колегу та аспіранта Симця Івана Ігоровича з приводу захисту дисертації та присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 - інформаційні технології за спеціальністю 121 - Інженерія програмного забезпечення, який відбувся 16 червня.
читати більше

День знайомства з кафедрою ПЗ


Кафедра програмного забезпечення запрошує абітурієнтів та їхніх батьків на онлайн-зустріч, яка відбудеться 10 червня 2022 року.

Докладніше

Вітаємо переможців!


Вітаємо команду Львівської політехніки, зокрема студентів кафедри Ростислава Точ (ПЗІП-11) та Олега Гембаровського (ПЗ-24), які зайняли 6 місце в Олімпіаді з програмування (Західноукраїнський регіон) та 1 місце у Львівській політехніці!

То Майя Ву - “Шлях у професію”


То Майя Ву, випускниця
бакалаврату кафедри
програмного забезпечення:
“Шлях у професію”

Увага карантин!

Контакти кафедри на час карантину:
ikni.pz(at)gmail.com,
098 22 46 731
read more ...

 

Вітаємо переможців!

Вітаємо команду Львівської політехніки (зокрема, студента Точ Ростислава - група пз-42), які вибороли 3 місце у Олімпіаді з програмування (Західноукраїнський регіон)!
read more ...

Вітаємо переможців конкурсу!

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення"!
Робота Іллі Луцика: "Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для допомоги людям з когнітивними порушеннями", зайняла І-е місце у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020 року.
Робота Дениса Братасюка read more ...

Видання кафедри ПЗ

Серед переможців університетського конкурсу монографій, підручників та посібників – два видання працівників кафедри ПЗ. Колектив кафедри програмного забезпечення вітає своїх колег із цим досягненням і бажає подальших наукових і педагогічних здобутків!
читати більше

До дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

Загальна інформація про Програмну інженерію

 

Кваліфікація, що присвоюється

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Нема

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання для здійснення інженерної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з програмної інженерії визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна. Вони володіють необхідними знаннями в області консультування з питань інформатизації, розроблення стандартного програмного забезпечення та інших видів діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення. Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з програмної інженерії є програмне забезпечення систем. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку – 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 23 кр., модулі професійної та практичної підготовки – 193 кр.

Ключові результати навчання

Загальнонаукові знання, вміння та навички:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;
 • знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно – наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
 • володіння основами методів та технологій системного аналізу;
 • здатність розв'язувати математичні ,фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань;
 • здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики;
 • здатність використовувати можливості апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та практичних задач.

Знання з предметної області:

 • сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного забезпечення;
 • базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей, основні концепції уніфікованої мови моделювання UML;
 • сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення;
 • базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій, засоби розробки людино-машинного інтерфейсу;
 • сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи, реляційні та розподілені бази даних, мови запитів до баз даних;
 • типові процеси програмної інженерії, здатність їх впровадження і управління ними;
 • базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення

Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;
 • здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;
 • здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;
 • здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту;
 • здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс;
 • володіння основами конструювання програмного забезпечення;
 • володіння основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого програмування;
 • здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних;
 • здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
 • здатність забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій;
 • здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей;
 • здатність проведення ділових перемов з бізнес-партнерами;
 • використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
 • дотримання професійної етики програмної інженерії.

Професійні профілі випускників з прикладами

Типовими задачами діяльності фахівця програмної інженерії є

 • Виявлення потреб користувачів і визначення бажаних параметрів системи
 • Витяг і формулювання вимог, їх переклад у функціональні специфікації
 • Аналіз і проектування
 • Здійснення реалізації програмного рішення
 • Розробка документації
 • Ефективна експлуатація наявного програмного та апаратного забезпечення
 • Регулювання взаємовідносин з членами проектної команди, ефективна комунікація
 • Управління проектом

Професійний профіль - менеджер проекту зі створення програмного забезпечення

Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими і технічними ресурсами проекту.

Професійний профіль – аналітик

Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником.

Професійний профіль – архітектор програмної системи

Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень.

Професійний профіль - програміст

Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програм, документів і інших вихідних результатів тощо. Створює чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів.

Професійний профіль – фахівець з тестування програмного забезпечення

Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних, що перевіряють різні шляхи виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом “Програмна інженерія ” може продовжити в університеті навчавння на другому циклі вищої освіту (рівень - спеціаліст, магістр) за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем ”

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, державна атестація – захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Форма навчання

Денна, заочна, екстернат

Директор програми

Доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович
Анотація дисциплінПоточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale