Software Department

Search form

Department Cooperation with Sigma Software

Sigma Software and Lviv Polytechnic University start cooperation on “knowledge triangle” model

Read more
Department Cooperation with Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Докторантура і аспірантура

На кафедрі проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру за спеціальністями:

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

 

Керівництво аспірантами здійснюють:

Федасюк Дмитро Васильович

доктор технічних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи,
завідувач кафедри програмного забезпечення
fedasyuk@lp.edu.ua

Базилевич Роман Петрович

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри програмного забезпечення
rbaz@lp.edu.ua

Драґан Ярослав Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор,
професор кафедри програмного забезпечення>

Мельник Роман Андрійович

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри програмного забезпечення
ramelnyk@lp.edu.ua

 

Докторські дисертації, захищені докторантами кафедри програмного забезпечення:

 

Кандидатські дисертації, захищені аспірантами кафедри програмного забезпечення:

Рік захисту Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник
2012 Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях Федасюк Д.В.
2011 Кутельмах Р.К. Математичне та програмне забезпечення для розв'язування задачі комівояжера великих розмірностей Базилевич Р.П.
2011 Сенів М.М. Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності Федасюк Д.В.
2010 Семчишин Ю.Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв Федасюк Д.В.
2010 Тушницький Р.Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів Мельник Р.А.
2008 Щерб'юк І.Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації Базилевич Р.П.
2007 Сердюк П.В. Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідникових обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв Федасюк Д.В.
2003 Коротєєва Т.О. Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору Мельник Р.А.
1997 Телюк Т.М. Математичні та програмні засоби для розміщення елементів методом сканувальної області Базилевич Р.П.

 

Дисертації, захищені працівниками кафедри програмного забезпечення

 

Корисні посилання:

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"


Software Department Current International Projects:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
Software Department IT partners:
DataArtComarchDinamica GeneraleSigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantisLohika