Software Department

Search form

Department Cooperation with Sigma Software

Sigma Software and Lviv Polytechnic University start cooperation on “knowledge triangle” model

Read more
Department Cooperation with Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Educational activities

The department trains specialists at three educational levels:

translation will be coming soon
перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація бакалавра отримується після 4-х років навчання.

карта курсів

другий (магістерський) рівень

Кваліфікацію магістра (перший науковий ступінь) отримує бакалавр після півторарічного навчання.
Для навчання у магістратурі рекомендуються студенти, що мають схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку.

enкарта курсів освітньо-професійної програми (термін навчання 1,5 роки)

карта курсів освітньо-наукової програми (термін навчання 2 роки)

третій (освітньо-науковий, Ph.D.) рівень

121 Інженерія програмного забезпечення


Випускники кафедри можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, в страхових компаніях, біржах, в міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини та ін., тобто там, де необхідна автоматизація інформаційних процесів на основі комп’ютерних інформаційних систем та технологій.Software Department Current International Projects:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
Software Department IT partners:
DataArtComarchDinamica GeneraleSigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantisLohika